rafting

Morava

Morava

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 metrů v upravené studánce. Hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet pohoří Králického Sněžníku. V jižním úbočí Králického Sněžníku vytváří strmý žleb, kde přijímá několik přítoků. Má zde charakter rychle mohutnícího horského potoka, níže pak říčky s rychlou čistou vodou.

Nejmohutnější moravská řeka teče dlouho jako potok, poté se z ní stane náročná řeka pro experty na kajacích a teprve když klesne do nížin, je tím pravým místem pro vodní turistiku.

V létě se obvykle začíná v Postřelmově, protože je zde celoročně příznivý průtok, aby bylo možno spustit na hladinu i těžce naloženou kanoi.

Pod Moravičany se vplouvá do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Je to jeden ze tří posledních zachovalých původních lužních lesů v ČR. Je zde možno obdivovat krásu, divokost a opuštěnost a vychutnávat si krajinu bez silnic a vesnic.

 

CHKO Lit.Pomoraví

CHKO Lit.Pomoraví

Rezervace byla vyhlášena v roce 1990, její současná rozloha je 71,19 ha. Předmětem ochrany území je středoevropsky unikátní ekosystém s meandry, ostrůvky a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Na území CHKO tvoří řeka Morava poslední větší úsek přirozeného (neregulovaného) nížinného toku. Přirozený charakter toku má obrovský význam mj. i pro samočistící schopnost řeky.

Na území rezervace žijí bohatá společenstva bezobratlých živočichů typických pro přirozený nížinný říční tok (nechybí vzácný rak říční či mlž velevrub malířský). Mezi nejpočetnější ryby patří jelec proudník, jelec tloušť, parma obecná, plotice obecná, ostroretka stěhovavá a mnohé další, běžně se zde vyskytuje i vzácná ouklejka pruhovaná.

Na písčinách a ostrůvcích v řece hnízdí kulík říční a pisík obecný, v kolmých březích ledňáček říční. V klidných zátočinách můžeme spatřit čápa černého či volavku popelavou. Řeka a její ramena jsou domovem populace bobra evropského, vysazeného v oblasti v rámci záchranného programu v roce 1991. Pravidelně se zde vyskytuje i vydra říční. Na březích vod žije ondatra pižmová, hryzec vodní a rejsec vodní.

 

Mgr.Antonín Mlčoch - tel.: 774 909 479  |  Mgr.Martin Medřický - tel.: 724 016 590  |  email: rafting@club11.cz  |  Copyright 2010 |  Design by 360co |  Hosting |  Rafting